Zagrożenia dla sponsorów


Negatywny wpływ na wizerunek sponsora mogą mieć porażki podmiotu sponsorowanego. Sport jest nieprzewidywalny (dlatego tak piękny) i rzadko przy pierwszym potknięciu następuje zakończenie współpracy. Zazwyczaj sponsorzy traktują swoje działania długofalowo i wspierają zawodników dalej. Poniższy rysunek pokazuje jaki wpływ mają porażki sponsorowanego na ocenę sponsora według społeczeństwa polskiego.

Okazuje się, że niepowodzenia sportowców nie stanowią problemu podczas działań sponsoringowych. Natomiast dużym zagrożeniem dla przedsiębiorstw może być niewłaściwe (niegodne profesjonalnego zawodnika) zachowanie się sponsorowanego lub ludzi z jego otoczenia. Jednak zazwyczaj w takich sytuacjach sponsor zastrzega sobie zerwanie kontraktu w trybie natychmiastowym.

Partnerzy

Pentagon Research
Format Deweloper
Synergia