Sponsoring projektowy


Sponsoring projektowy dotyczy działań związanych z konkretnym wydarzeniem, przedsięwzięciem mającym charakter projektu. Jest on realizowany przy udziale sponsorów. W tym konkretnym przypadku biorcą nie jest przygotowywana impreza, koncert, itp., ale ich organizator. Nadrzędną cechą takich projektów jest podobnie jak w przypadku sponsoringu osobowego, niekwestionowana renoma organizatora, co zwiększa szansę na sukces wydarzenia. W przypadku sponsoringu projektowego nie wyklucza się jednak zawierania indywidualnych umów sponsoringowych z poszczególnymi zawodnikami oraz klubami biorącymi udział w imprezie.

Partnerzy

Pentagon Research
Format Deweloper
Synergia