Sponsoring indywidualny


W przypadku sponsoringu indywidualnego najistotniejszymi czynnikiem jaki przedsiębiorca powinien się kierować podczas doboru sportowca jest popularność, jaką cieszy się w swojej branży, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Najbardziej cenioną grupą sportowców, w tym przypadku są osoby uprawiające sport zawodowy, a najlepszym przykładem takich działań jest postać Adama Małysza. Typ sponsoringu indywidualnego cieszy się niesłabnącą popularnością przede wszystkim ze względu na fakt, iż biorcą działań sponsoringowych są osoby o niekwestionowanej renomie. Taka postawa stanowi najlepszą gwarancję skuteczności i realizacji celów, w tym należyte eksponowanie podmiotu sponsorującego oraz reprezentowanej przez niego marki.

Mimo, że ze sponsorowaniem pojedynczego sportowca może się wiązać większe ryzyko niż sponsorowanie grupy zawodników, to skuteczność takiego przedsięwzięcia może być bardzo duża. Zależy to w dużym stopniu od medialności takich sportowców oraz częstotliwości pojawiania się na zawodach.

Biorąc pod uwagę liczbę sponsorów wyróżnia się:

  • Sponsoring wyłączny - sytuacja gdzie działa jeden sponsor, ponosi on wysokie koszty sponsorowania, ale jako jedyny czerpie z niego korzyści
  • Ko-sponsoring - uczestniczy w nim kilku sponsorów, lecz z różnych branży- niebędących konkurencyjnymi. W przypadku istnieniu kilku sponsorów ich rola może być jednakowa, zbliżona lub różna. Jeśli jeden ze sponsorów z tytułu wielkości swojego władu finansowego lub rzeczowego uzyskuje atrakcyjniejsze świadczenia wzajemne ze strony sponsorowanego, to mówimy o sponsoringu dominującym.


Różnica w znaczeniu sponsorów przejawia się w ich nazwach np. sponsor główny, oficjalny sponsor, sponsor tytularny (imienny)

Ze względu na typ świadczeń wyróżniamy:

  • sponsoring w postaci świadczeń rzeczowych (sprzęt treningowy, odzież sportowa; taką formę stosuje na przykład marka Arena wobec kadry pływaków, czy Nike w stosunku do reprezentantów lekkiej atletyki),
  • sponsoring finansowy polegający na przekazaniu określonych w umowie środków pieniężnych na rzecz sponsorowanego;
  • sponsoring usługowy polega na świadczeniu jakiejś usługi np. organizacja imprezy, obsługa informatyczna itp.


Źródło: Deltoitte oraz „Marketing sportu” Andrzej Sznajder

Partnerzy

Pentagon Research
Format Deweloper
Synergia