Sponsoring grupowy


Ze sponsoringiem grupowym mamy do czynienia, gdy po stronie sponsorowanej jest zazwyczaj jednorodny zespół osób, zaś pomiędzy jej członkami przebiegają określone powiązania najczęściej na tej samej płaszczyźnie. Pod sponsoringiem grupowym przyjęło się również rozumieć sytuację, w której biorcą działań może być określony stowarzyszenie zrzeszające sportowców lub związek np. PZPN.

Ze względu na sposób ujawniania się sponsora wyróżniamy:
  • sponsoring emblematowy, w którym sponsor eksponuje swoje logo na sponsorowanym podmiocie (jego ubiorze lub przedmiocie, na przykład samochodzie użyczonego sponsorowanemu),
  • sponsoring imienny, w którym sponsor umieszcza swoją nazwę na sponsorowanym podmiocie np. na ubiorze (szeroko rozwinięty typ sponsoringu szczególnie w sportach drużynowych, dobry przykładem jest to reprezentacja piłki ręcznej -Kempa) lub przedmiocie np. samochodzie użyczonym sponsorowanemu.

Źródło: „Marketing sportu” Andrzej Sznajder

Partnerzy

Pentagon Research
Format Deweloper
Synergia