SŁOWNICZEK


Sponsor - firma lub osoba prywatna zainteresowana promowaniem swoich produktów lub siebie i ponosząca z tego tytułu określone koszty.

Sponsorowany – instytucja lub osoba, która korzysta ze świadczenia.

Klub sportowy - podstawowa jednostka organizacyjna z osobowością prawną prowadząca działalność sportową.

Sekcja sportowa - najprostsza jednostka organizacyjna w klubie sportowym, realizująca zadania statutowe, zrzeszająca zawodników uprawiających jedną dyscyplinę sportu. Wszystkie sekcje sportowe muszą być zarejestrowana w odpowiednim polskim związku sportowym.

Zawodnik - osoba uprawiająca określony sport, uczestnicząca we współzawodnictwie organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy. Członek klubu sportowego.

Reprezentant Polski (członek Kadry Narodowej) - zawodnik powołany przez polski związek sportowy do reprezentowania naszego Kraju oraz korzystający z pewnych przywilejów np.: stypendium, uczestnictwo w zgrupowaniach sportowych (kluby macierzyste są zobowiązane umożliwić reprezentantom uczestnictwo w przygotowaniach oraz start w międzynarodowych zawodach).

Formy sponsoringu - sponsorowanie indywidualności sportowych (jak np. Adam Małysz, Mateusz Kusznierewicz), sponsorowanie drużyny lub sekcji sportowej (np. drużyny piłkarskiej lub siatkarskiej), sponsorowanie jakiegoś wydarzenia sportowego lub całej serii jak Igrzyska Olimpijskie, Grand Prix, różnego rodzaju spotkań sportowych (ang. meetings).

Darowizna - to rzeczy lub pieniądze, które są nasze i które przekazujemy komuś innemu, nie oczekując nic w zamian. Według kodeksu cywilnego (art. 888): darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”. W tym przypadku świadczenie jest jednostronne.


 

Partnerzy

Pentagon Research
Format Deweloper
Synergia